spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Petície

Petícia za záchranu parkov pri Justičnom paláci

Petícia občanov

Chceme zamedziť výstavbe podzemnej garáže na verejných plochách zelene pri Justičnom paláci

 Verejné plochy zelene s parkovou úpravou, stromami a fontánami, ktoré roky slúžia občanom žijúcim v mestskej štvrti v okolí Justičného paláca považujeme za hodnotu, ktorú treba chrániť a zveľaďovať. Plánovaná realizácia stavby hromadnej podzemnej garáže by bola v rozpore so záujmami ochrany životného prostredia a mestskej zelene, ako aj so záujmami občanov. Takéto živelné budovanie podzemných garáží, zahusťovanie mesta automobilovou dopravou a znižovanie kvality života a životného prostredia (hlukom, prachom a emisiami) je proti akejkoľvek logickej stratégii a pôsobí protichodne s modernými trendmi v zahraničí. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 25.9.2014 prenájom týchto verejných plôch zelene na 25 rokov bez toho, aby sa o tom občania vôbec dozvedeli. Takýto investičný zámer nebol vôbec prerokovaný s verejnosťou, kde by sa mohli občania vyjadriť,  prezentovať svoje návrhy, požiadavky a dozvedeli by sa aspoň základné podrobnosti zámeru.

Nesúhlasíme, aby takýmto spôsobom zanikla prirodzená verejná zeleň a parky. Argumentácia a presvedčovanie, že bude obnovená na streche garáže, je hrubo zavádzajúca. Kvalitná parková zeleň na reálnej pôde je neporovnateľná so zeleňou v substráte na streche podzemnej garáže, ktorá produkuje teplo, emisie, prach a hluk. Máme skúsenosť so strechou podzemnej garáže na námestí M. Benku. Stromy pravidelne vysychajú, permanentne sa vysádzajú nové malé globózne stromčeky, ktoré po čase takisto vyschnú. Podzemné garáže neprimerane zahustia dopravu v tejto štvrti, zvýšená premávka zníži bezpečnosť občanov na komunikáciach. (Viac informácii na: www.bao.sk , Facebook: Bratislava otvorene)

Preto žiadame:

-        primátora, aby nepodpisoval uznesenie MsZ a následne zmluvu o prenájme

 -    aby parky pri Justičnom paláci zostali zachované vo svojom prirodzenom a prírodnom stave

-    aby sa nerealizovala výstavba hromadnej podzemnej garáže v parkoch pri Justičnom paláci

  1. JUDr. Miloš Hrúzik, Cyrilova 1, 821 08 Bratislava
  2. PhDr. Daniela Vančová, Justičná 5, 811 07 Bratislava, kontaktná osoba
  3. Ing. Matej Vagač, Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 Pomôžte, prosím, šíriť túto petíciu!

Petíciu môže podpísať každý občan SR.

On line petícia na :

http://www.peticie.com/za_zachovanie_parkov_pri_justinom_palaci

Petíciu si môžete stiahnúť a vytlačiť z prílohy a poslať vyplnenú kontaktnej osobe.  Ďakujeme

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (Peticia_Park Justičák_final.pdf)Peticia za zachranu parkov pri Justičnom paláci333 Kb
 

Petícia :Mega parkovanie pri Modrom kostolíku!

Pripravujú sa dva projekty podzemných garáží pre cca 600 vozidiel. Prvý predpokladá výrub časti stromov v parku na Šafárikovom námestí, druhý zaberie verejnú komunikáciu na Lomonosovovej.

Doprava v okolí neúmerne vzrastie tak, že v špičkovej hodine prejde na niektorých uliciach v priemere každých 10 sekúnd jedno auto! Narastie hluk, prach, splodiny a zníži sa bezpečnosť. Podzemnú garáž v parku na Šafárikovom námestí  presadzuje miestny úrad a starostka ako revitalizáciu parku. Podzemnú garáž na Lomonosovovej ulici zasa súkromný investor, ktorý pre svoj zisk likviduje verejný priestor, kvalitu života a bývania občanov.

 

Zničenie tejto krásnej štvrte a životného prostredia je NEPRÍPUSTNÉ!

Máte šancu vyjadriť svoj názor a ovplyvniť, ako bude vyzerať vaše okolie:

 Podpíšte petíciu!

Tu si môžete stiahnúť petičný hárok na vytlačenie. Pomôžte, prosím, šíriť túto petíciu! Vyplnenú petíciu zašlite kontaktnej osobe.

Elektronická petícia pre priamy podpis  

Alebo podpísať osobne v lekárni Santal na Dobrovičovej 10

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (peticia Modrý kostolík.pdf)peticia Modrý kostolík.pdf331 Kb
 

Stop búraniu Bratislavy!

Petícia za zachovanie a obnovenie obchodno-spoločenského komplexu na Kamennom námestí v Bratislave
Šesťdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia boli obdobím veľkých architektonických gest. V každej európskej metropole vznikali v tom čase veľkorysé architektonické koncepty, mnohé sa stali ich novými symbolmi. Tak to bolo aj v Bratislave. Obchodno-spoločenské centrum na Kamennom námestí je vďaka svojej polohe a funkcii neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a spoluvytvára jeden z jej najdôležitejších verejných priestorov.

Nestor slovenskej architektúry profesor Emil Belluš označil tento komplex za symbol „zmeny provinčného mesta na metropolu“. Podľa holandského spisovateľa Tijsa van den Boomen, ktorý v Bratislave dlhšie pôsobil, má komplex dokonca „oveľa bližšie k atmosfére srdca mesta než oficiálne hlavné námestie“.
Už v roku 2006 sa slovenská pracovná skupina DOCOMOMO* postavila proti zámeru vtedajších vlastníkov na zbúranie obchodného domu a hotela. Dnes však opäť sledujeme problematické aktivity, ktoré smerujú k likvidácii tohto významného symbolu modernej Bratislavy. A to napriek tomu, že platný Územný plán zóny Dunajská v záväznej časti požaduje „kultivovane a citlivo začleniť do novej situácie jestvujúce solitérne objekty obchodného domu a hotela Kyjev a vytvoriť homogénne veľkomestské prostredie“.
Odmietame barbarské búranie! Vyzývame predstaviteľov mesta aj celú kultúrnu verejnosť, aby na začiatku 21. storočia nedopustili bezohľadné správanie ku kultúrnemu dedičstvu nášho národa.
Žiadame preto:
1. zachovať a obnoviť obchodný dom a hotel na Kamennom námestí v Bratislave ako významnú pamiatku našej novodobej histórie;
2. zveľadiť Kamenné námestie ako živý a kultivovaný verejný priestor, prístupný všetkým;
3. iniciovať širšiu verejnú a odbornú diskusiu o budúcej podobe Kamenného námestia a jeho okolia.


Petičný výbor:
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Stromová 50, 831 01 Bratislava, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Bc. Ivan Bútora, Lubinská 6, 811 03 Bratislava,
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.    
Ing. arch. Katarína Šimončičová, Dulovo nám. 4, 821 08 Bratislava,
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD., Saratovská 5, 841 02 Bratislava,
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.    
Mgr. Peter Szalay, PhD., Kulíškova 31, 821 08 Bratislava,
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , t. č.: 02 59309233 - kontaktná osoba
Mgr. art. Barbara Zavarská, ArtD., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava,
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  


* DOCOMOMO je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry. Slovensko je jedným z jej zakladajúcich členov. Členovia a členky slovenskej pracovnej skupiny – architekti, historici, teoretici a kritici architektúry – sa zaoberajú výskumom a prezentáciou pamiatok modernej architektúry.

 

Petícia: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=647455#ixzz1laz1afv8

 

Petícia za zachovanie PKO

 

on-line petícia a možnosť stiahnutia formulára na stránke BAO

www.pko.estranky.sk

Posledná úprava Streda, 30 Január 2013 19:15
 Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.