spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Bratislava Otvorene

TS-BAO Ako chránia krajskí pamiatkari panorámu Bratislavy

           Ďalšia rana nábrežnej promenáde priamo od KPÚ

 Bratislava, 29. 9. 2014 (BAO) Občianska iniciatíva Bratislava otvorene podala podnet na Pamiatkový úrad SR (príloha č. 1), v súvislosti s necitlivou dostavbou budovy osobného prístavu.  V podnete žiada prešetriť záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave (KPÚ). V zdôvodnení poukazuje na skutočnosť, že stanovisko je v rozpore s prijatými zásadami Pamiatkovej rezervácie Bratislava, ako aj v rozpore s prijatým územným plánom.

 

Pohľad na Slovenské národné múzeum pred a po plánovanej výstavbe

Posledná úprava Pondelok, 29 September 2014 16:14 Ďalšie informácie...
 

TS-BAO Fischerov dom pod hradom je stále čierna stavba

 Ministerstvo akceptovalo protest krajského prokurátora

Bratislava, 16. 9. 2014 (BAO) – Občianska iniciatíva Bratislava otvorene s radosťou víta rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) ohľadom výstavby bytového domu architekta D. Fischera na Beblavého ulici. Po krajskom prokurátorovi aj ministerstvo potvrdilo skutočnosť, že dodatočné povolenie na zmenu stavby pred dokončením, ktoré vydal stavebný úrad MČ Staré Mesto, ako aj rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o tejto zmene sú nezákonné. Iniciatíva Bratislava otvorene na tieto nezákonné praktiky upozorňuje úrady, médiá aj verejnosť už od roku 2011.


Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (vagac_rozsudok_anonymizovane.pdf)Rozhodnutie MDVRR SR č. 17442/2014/B622-SV/50172 z 3. 9. 2014962 Kb
Posledná úprava Utorok, 16 September 2014 13:33 Ďalšie informácie...
 

Otvorená výzva poslankyni Augustinič

Otvorená výzva poslankyni Augustinič k iniciatíve za referendum o PKO.

/Prednesená na Mestskom zastupiteľstve hl.mesta 26.6.2014/.

 

                                                                                 Bratislava 26. 6. 2014

Vážená pani poslankyňa,

vážený pán poslanec,

 rád ba som sa vrátil k návrhu, ktorý prezentovala p. poslankyňa Augustinič na poslednom zastupiteľstve 22.5.2014 – a to k referendu o PKO

Referendum je podľa nášho názoru výborný demokratický nástroj na zisťovanie potrieb a názorov občanov. Ja osobne by som to rozšíril o podstatne viac otázok, ktoré frustruje toto mesto: napr. reklamný smog, Fischerov dom pod Hradom, zachovanie parku na Kollárovom námestí či Šafárikovom námestí a mnoho ďalších.

Na to, aby takýto nástroj správne zafungoval, treba splniť aspoň dve zásadné podmienky:

1.     Spravodlivé naformulovanie otázky

2.     Rovnocenná kampaň

 K prvej podmienke – k otázke:

Všetci dobre vieme, že tak ako sa položí otázka, tak sa dá očakávať odpoveď. To je stará známa vec. Preto pod spravodlivým naformulovaním otázky rozumiem to, že by sa na tomto procese zúčastnili obidva tábory – teda zástanci PKO ako aj zástanci zbúrania PKO. Pretože podľa môjho názoru  nie je podstatná otázka či sa niekomu dnes tie budovy PKO páčia alebo nepáčia, či sú mu sympatické alebo nie, ale nástojčivejšia je ďaleko pragmatickejšia otázka: kde sa má realizovať kultúrny a spoločensky život občanov? Chápem niektorých poslancov, však to tu zaznelo aj na minulom zastupiteľstve a v rôznych mediálnych výstupoch, že sa im súčasný stav ako vyzerá PKO nepáči. Ani mne sa nepáči. Že je posprejované, zašpinené a pod. Ale to ešte nemusí byť dôvod na búranie.

Lebo búranie je tá najjednoduchšia vec, ale zabezpečiť priestory pre občanov na ich kultúrne a spoločenské vyžitie – na to sa už odpoveď hľadá ťažko. Preto by mal každý poslanec, ktorý je za búranie jedným dychom odkázať aj občanom, akú náhradu im zabezpečil. Keď súhlasí s búraním mestského majetku, tak musí mať jasné, kde, na akom pozemku sa vybuduje náhrada, kedy a za aké peniaze. Alebo si títo poslanci myslia, že Bratislavčania ako aj hlavné mesto takéto priestory vôbec nepotrebujú?

 K druhej podmienke – k rovnocennej kampani.

Opäť všetci dobre vieme, že mediálna kampaň dokáže ovplyvniť strašne veľa. Že je to mocná zbraň, ktorá dokáže vyhrať aj prezidentské voľby. Čiže, ak chceme aby referendum bolo naozaj demokratické a naozaj reflektovalo skutočný názor občanov, tak by musela byť zabezpečená rovnosť šancí.

Opäť všetci dobre vieme, že developer, ktorý chce zbúrať PKO nemá problém s peniazmi. Vie zainvestovať desaťtisíce EUR do kampane, kde bude ukazovať fotky posprejovaného PKO, špiny okolo PKO a bude písať celé eseje o tom, aké to je nekultúrne, že rakúski občania, plávajúci dole Dunajom sa musia pozerať na tú stodolu, že je to hanba atď. Takýmito zaplatenými článkami budú kŕmiť občanov. Na druhej strane tí občania, ktorí majú stále v pamäti, čo PKO pre Bratislavu znamenalo, ktorým stále záleží, aby sa tento majetok mesta zachoval pre kultúrny a spoločensky život a intenzívne bojujú za jeho zachovanie budú mať nulové šance. Viete prečo? Lebo nebudú mať peniaze na zaplatenie informačnej a vysvetľovacej kampane v médiach. Nebudú mať na celoplošné inzeráty tak, ako protistrana.

 Čiže na záver otázka na p. poslankyňu Augustinič:

Ak chcete presadiť referendum o PKO tak nám prosím zodpovedzte verejne na tieto otázky:

1. ako chcete zabezpečiť spravodlivé naformulovanie otázky ?

2. ako chcete zabezpečiť rovnocennú mediálnu a informačnú kampaň?

Matej Vagač, Iniciatíva Bratislava otvorene

  
Posledná úprava Piatok, 27 Jún 2014 17:28
 

TS-BAO Zanedbali krajskí pamiatkari svoje povinnosti?

 Kauza Beblavého: Podanie Pamiatkovej inšpekcii Ministerstva kultúry SR

 Bratislava, 16. 6. 2014 (BAO) – V súvislosti s kontroverznou stavbou architekta Dušana Fischera na Beblavého ulici podala občianska iniciatíva Bratislava otvorene podnet Pamiatkovej inšpekcii ministerstva kultúry (príloha č. 1).

 

V podnete žiada prešetriť všetky doterajšie vydané záväzné stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia a zápisy odborných komisií Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

Posledná úprava Pondelok, 16 Jún 2014 10:09 Ďalšie informácie...
 

TS-BAO Fischerov dom pod hradom je v rozpore so zákonom

 Krajský prokurátor podal protest voči dodatočnému stavebnému povoleniu

 Bratislava, 27. 5. 2014 (BAO) – Občianska iniciatíva Bratislava otvorene posiela výzvu Stavebnému úradu Bratislava – Staré Mesto, aby vydal predbežné opatrenie na zastavenie akýchkoľvek prác na kontroverznej stavbe architekta Dušana Fischera na Beblavého ulici. Opiera sa pritom o protest krajského prokurátora zo začiatku mesiaca. Iniciatíva už od novembra 2011 upozorňuje, že stavba je v rozpore s územným plánom zóny Podhradie (ÚPN-Z) a s verejným záujmom. Rozhodnutia stavebného úradu aj okresného úradu v tejto veci sú preto podľa jej názoru nezákonné, zmätočné a zavádzajú právnu neistotu. Iniciatíva žiada stavebný úrad, aby konal vo verejnom záujme a predišiel tak trvalému poškodeniu pamiatkovejrezervácie a panorámy Bratislavského hradu (príloha č. 1). 

Posledná úprava Utorok, 27 Máj 2014 19:30 Ďalšie informácie...
 

List poslancom pred zastupiteľstvom 22.5.2014

   Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,  

dovoľujeme si vás opätovne požiadať, aby ste sa zaoberali situáciou Parku kultúry a oddychu. Keďže Bratislava nemá žiadny porovnateľný priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, je potrebné, aby jej majetok – komplex sál PKO – aj naďalej slúžil mestu, teda občanom a kultúre. Ako viete, toto riešenie podporujú občania aj 300 osobností kultúrneho, spoločenského a politického života. Stále je možné dosiahnuť ho zámenou pozemkov s developerom, v kombinácii s niektorými ďalšími opatreniami: vyhlásením stavebnej uzávery, serióznym zaregulovaním pomocou územného plánu zóny, sprevádzkovaní PKO (napr. s pomocou neziskovej organizácie ako u Starej tržnice) a dôslednými – aj novými – právnymi krokmi na súde.

V prílohe vám chceme pripomenúť reprezentatívny prieskum agentúry Focus z júna 2011, kde za zachovanie PKO alebo za jeho čiastočné zachovanie bolo až 75 % opýtaných.

Posledná úprava Streda, 21 Máj 2014 21:03 Ďalšie informácie...
 

TS-BAO Verejné prezentácie magistrátu - občania ako kulisa

 Prezentácia dostavby prístavu odhalila krutú pravdu

  Bratislava, 22. 4. 2014 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky z iniciatívy Bratislava otvorene dlhodobo kritizujú primátora a magistrát za nedostatočnú a nesystematickú verejnú participáciu. Za viac ako tri roky úradovania súčasného primátora sa nepodarilo uviesť do praxe pripravený dokument, ktorý by koncepčne a systémovo včlenil občanov do procesov rozhodovania o dôležitých projektoch tohto mesta. Verejné prezentácie organizované magistrátom sú síce malým krokom vpred v porovnaní s predošlým stavom, ale predstavujú iba nepatrný zlomok skutočnej občianskej participácie s takmer nulovým reálnym výsledkom.

                             Prístav a pohľad na múzeum pred a po prestavbe

Ako konkrétny príklad možno uviesť verejnú prezentáciu projektu Rekonštrukcia a dostavba osobného prístavu.

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (BAO_list_primator_Pristav_final.doc)BAO_list_primator_Pristav_final.doc280 Kb
Stiahnuť súbor (Záväzné_stanovisko_priloha1.pdf)Záväzné_stanovisko_priloha1.pdf494 Kb
Posledná úprava Utorok, 22 Apríl 2014 13:45 Ďalšie informácie...
 

TS-BAO Zakopeme si svoju históriu?

                     Archeologické vykopávky na Zuckermandli v ohrození

Bratislava, 10. 4. 2014 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene posielajú podnet na Pamiatkovú inšpekciu ministerstva kultúry (príloha č. 1) v súvislosti s archeologickým výskumom, ktorý sa realizuje na Zuckermandli, časti bratislavského Podhradia. Ako vidno z fotografického materiálu uverejneného na internete (foto), archeologický výskum odkryl veľmi zaujímavé artefakty histórie Bratislavy. Dotknuté územie je v pamiatkovej rezervácii, ktorá požíva najvyšší stupeň ochrany. V týchto miestach sa odohrávali najstaršie dejiny Bratislavy.

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (2.jpg)2.jpg135 Kb
Stiahnuť súbor (3.jpg)3.jpg162 Kb
Stiahnuť súbor (4.jpg)4.jpg101 Kb
Stiahnuť súbor (5.jpg)5.jpg136 Kb
Stiahnuť súbor (6.jpg)6.jpg111 Kb
Stiahnuť súbor (7.jpg)7.jpg141 Kb
Stiahnuť súbor (Podnet BAO_Zuckermandel_final.doc)Podnet BAO_Zuckermandel_final.doc35 Kb
Posledná úprava Štvrtok, 10 Apríl 2014 09:42 Ďalšie informácie...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.