spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Dokumenty

TS BAO Ako chránia krajskí pamiatkari panorámu Bratislavy?

Ďalšia rana nábrežnej promenáde priamo od KPÚ a investora

Bratislava, 29. 3. 2019 (BAO) Občianska iniciatíva Bratislava otvorene podala podnet na Pamiatkový úrad SR (príloha č. 1), v súvislosti s necitlivou dostavbou budovy osobného prístavu. V podnete žiada prešetriť záväzné stanovisko vydané Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave (KPÚ). V zdôvodnení poukazuje na skutočnosť, že stanovisko je v rozpore s prijatými zásadami Pamiatkovej rezervácie Bratislava, ako aj v rozpore s prijatým územným plánom.

Iniciatíva dala spracovať schematický obrázok plánovanej dostavby (foto), z ktorého je zrejmé, ako táto dostavba zničí celkový chránený vizuál panorámy Starého mesta a jeho nábrežnej promenády, výrazne zdeformuje pamiatkovo chránené diaľkové pohľady a potlačí vizuálnu dominaciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – budovy Slovenského národného múzea (SNM), ako aj ďalších NKP (napr. dom Kotva) .

Budova SNM, ktorú projektoval významný slovenský architekt Milan Michal Harminc, bola dlho najreprezentatívnejšou novostavbou na nábreží Dunaja, pričom pôsobila impozantným dojmom, najmä pri pohľade z hladiny Dunaja alebo z južného petržalského brehu. Súčasná budova osobného prístavu bola navrhnutá ako „ľahká“ konštrukcia založená na maximálnej možnej transparentnosti tak, aby bolo zabezpečené finálne vnímanie „budovy za budovou“. Rozčlenenie hmoty objektu otvoreným foyer s fontánou, terasami a otvorenou spojovacou chodbou zo strany Dunaja sčasti odľahčilo hmotu budovy aj zo strany ulice tak, že verejný priestor pred Slovenským národným múzeom a osobným prístavom pôsobí veľmi vzdušným dojmom.


 

 

 

 

 

 

Podnet podaný na Pamiatkový úrad SR upozorňuje na to, že KPÚ zanedbáva aj vlastné zásady, ktoré vydal na ochranu Pamiatkovej rezervácie v Bratislave. Bolo by zaujímavé poznať dôvody, prečo KPÚ vydal takéto stanovisko? Ako je KPÚ zainteresovaný na realizácii tejto stavby? Akým spôsobom a aké hodnoty KPÚ vlastne ochránil vydaním tohto stanoviska?

Iniciatíva požiadala odborníkov o vypracovanie posudkov k plánovanej výstavbe. Za organizáciu do.co,mo.mo_sk, prof. Dr. Ing. arch. Henrietu Moravčíkovú, za STU FA, Ústav dejín teórie architektúry a obnovy pamiatok kolektív pedagógov a odborne spôsobilá osoba na vykonávanie pamiatkového aritektonicko-historického výskumu Mgr. Denis Haberland (všetky tri v prílohe). Tieto stanoviská jednoznačne preferujú úplne iný koncept rekonštrukcie budovy, ktorý je v maximálnej miere citlivý k samotnému prostrediu (panoráma pamiatkovej rezervácie) ako aj k samotnej budove a jej architektúre.

Je pre nás zásadnou otázkou, ako chráni KPÚ kultúrne a historické hodnoty v centrálnej lokalite mesta, tradičnú panorámu Starého mesta s jeho nábrežnou promenádou, ako aj dominantu – národnú kultúrnu pamiatku Slovenské národné múzeum! Kto sa má zasadzovať za dôslednú ochranu pamiatkových hodnôt, ak nie štátom platení pamiatkari?“ pýta sa Matej Vagač z iniciatívy Bratislava otvorene.

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene očakáva, že Pamiatkový úrad SR identifikuje pochybenia KPÚ a napraví dnešný neželaný stav.

Príloha:

  1. Podnet na PÚ SR
  2. Odborné posudky

Ďalšie informácie a foto: Iniciatíva Bratislava otvorene

Matej Vagač – 0905 345 291, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Soňa Párnická, Katarína Šimončičová, Ľubica Trubíniová, Hana Fábry

 

Súčasný stav

Budova osobného prístavu je vizuálne atraktívny odľahčený „levitujúci" objekt malej výšky, so strohým geometricko-abstraktným dizajnom presklenných fasád ako aj s transparentnou kulisovou fasádou z pohľadovej strany od Dunaja. Týmto sa dosahuje zníženie napätia medzi samotnou budovou a významným objektom SNM (NKP) - typická ukážka architektonického riešenia vzťahu medzi dominantou a subdominantou. Dôležitým aspektom tejto významovej a hmotovej podriadenosti je zároveň aj minimálna výška budovy v pomere ku dĺžke objektu, čo dosahuje minimálne narúšanie pohľadu na múzeum a v širšom kontexte aj pohľadu na vedutu mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stav po realizácii dostavby (zdroj: https://www.yimba.sk/osobny-pristav-rekonstrukcia/pohne-sa-rekonstrukcia-a-prestavba-osobneho-pristavu)

Z vizuálnych prezentácii možno usudzovať, ako sa „manipuluje“, aby niečo vyzeralo inak ako v skutočnosti je. Dominantné sú tkz. „helikoptérové pohľady“ z výšky, aby to vyzeralo menšie. Ďalej tam nie sú zakreslené okolité budovy (okrem SNM), aby to pôsobilo, že budova ničomu neprekáža a nezatieňuje. Nie je tam základný pohľad z Tyršového námestia, teda zákres do existujúcej panorámy mesta. Vizuál budovy je celý presklenný, ako keby tam nemali byť žiadne priečky a steny. Takto to vyzerá transparentne, čo v skutočnosti nikdy nebude. Z takýchto prezentácii nie je možné dostatočne vidieť, že budova výrazne zväčšila svoj objem nielen do výšky (celé podlažie + 1,5 m technické zázemie) ale aj do šírky v celom obvode (pôdoryse). 

 

 

 

 

 

 


 

Stav po realizácii dostavby (schematická vizualizácia BAO)

Schématický nákres do existujúcej fotografie chce zvýrazniť ako veľmi zacloní všetky budovy NKP. Ďalej sa zvýraznilo, aký devastujúci počin bude mať zastavanie átria a „priehľadnosti“ budovy, čím zanikne odľahčená budovu s transparentnou kulisovou fasádou. Úprava fasád s priebežnými balkónovými ochodzami výrazne navýšia celkový objem — hmotu a výšku budovy, čo súčasne potrie pôvodný autorský koncept. Devalvuje sa takto samotná architektúra budovy, naruší sa dosiahnutá krehká rovnováha medzi budovou prístavu a budovou SNM a znehodnotia sa chránené pohľady na mestské dunajské nábrežie Bratislavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiar na Hlavnom námestí na Vianočných trhoch

Požiar na Hlavnom námestí na Vianočných trhoch.

Dokumenty a fotografie.

Hoci sme na tento nebezpečný stav upozorňovali od roku 2014,

28.11.2018 sa stalo, to čo poškodilo národnú kultúrnu pamiatku.

prikladáme dokumenty (podnety) a fotografie

Pred

Po

 

 

EIA_odvolanie -Green park final

EIA_odvolanie -voči záverečnému stanovisku k projektu Green park.

Aj napriek mnohým výhradám a nezrovnalostiam odbornej aj občianskej verejnosti, MŽP vydalo Záverečné stanovisko EIA č.: 1811/2018-1.7./ak. k megalomanskej investičnej činnosti pod názvom GREEN PARK. Preto sme sa v zákonnej lehote voči tomuto stanovisku odvolali.

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (EIA_odvolanie -Green park final.pdf)EIA_odvolanie -Green park final.pdf213 Kb
 

Stanovisko k správe o hodnotení zámeru EIA „Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkcny blok CPR-C

Stanovisko BAO k správe o hodnotení zámeru EIA " Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C

Na mieste bývalého PKO sa chystá masívna bloková zástavba, ktorá nie je vôbec vhodná pre dané územie a mesto Bratislavu, ale skôr vyhovuje súkromnému investorovi svojou masívnosťou, výškou a podlažnou plochou. Pôsobí rušivo až provinčne a nadväzuje na megalomansky projekt River Park 1. Preto sme podali v rámci EIA posudzovania písomné stanovisko k zámeru „Polyfunkčný komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C.“

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (EIA_správa o hodnoteni CPR-1.pdf)Stanovisko BAO k EIA- sprava o hodnoteni300 Kb
 

Vráťme do Bratislavy propeler

Hodnotná budova propeleru a ikonické plavidlo Kamzík,

chýbajúca verejná plavba na Dunaji

Bratislava – Staré Mesto, 24. 5. 2018 Poslanec za Staré Mesto Matej Vagač, predseda Klubu ochrany technických pamiatok Jakub Ďurinda a bývalý lodný konštruktér Jiří Mandl navrhujú obnovenie plavby po Dunaji legendárnym plavidlom Kamzík, tzv. propelerom.

Dunajské nábrežie predstavuje jedno z najvzácnejších území mesta. Niekdajšia kyvadlová plavba do Petržalky, tzv. propeler, či jej prislúchajúce budovy majú až ikonický charakter a tvoria súčasť historického dedičstva Bratislavy. Okrem toho, že budovy propeleru majú aj nesporné architektonicko-kultúrne hodnoty (1930, Emil Belluš), spôsob ich využitia významne vplýva na celkový obraz hlavnej časti nábrežia, najmä na staromestskej strane.

Vo februári tohto roku MČ Staré Mesto vypísalo verejnú súťaž na prenájom budovy propeleru, ktorej jediným kritériom bola cena. Logicky, takýmto spôsobom mohla skončiť budova len ako kaviareň. „Takáto vzácna budova a na takomto dôležitom mieste má väčší potenciál ako sa stať len lepšou kaviarňou – prioritne by mala slúžiť svojmu pôvodnému účelu, teda ako „zastávka“ vodnej osobnej a verejnej dopravy. Preto som ako poslanec Starého Mesta inicioval zrušenie takto nastavenej súťaže a presvedčil ostatných poslancov, aby sa spravilo nové výberové konanie, ktorého hlavným kritériom bude práve využitie budovy propeleru ako ‚mestskej stanice‘ vodnej verejnej dopravy, v kombinácii s turistickým servisným bodom,“ uviedol Matej Vagač.

Je obrovskou škodou, že Bratislava nevyužíva potenciál rieky na verejnú vodnú dopravu – na rozdiel od miest na riekach ako Paríž či Budapešť, kde premávajú lodné linky ako turistické a dopravné spojenia. Vodná osobná preprava by mohla obsluhovať bližšie (Eurovea, PKO), ale aj vzdialenejšie časti samotného mesta (Devín, Čunovo - Danubiana), ako aj prímestskú dopravu z južných obcí (Hamuliakovo, Šamorín).

Najdosiahnuteľnejšou udalosťou v oblasti vodnej dopravy v Bratislave by mohla byť obnova kyvadlového spojenia staromestského a petržalského brehu, tzv. propeleru. Sme presvedčení, že do jeho oživenia by sa mali zapojiť všetky dotknuté samosprávy, MČ Staré Mesto, MČ Petržalka, Hl. mesto Bratislava, ale aj Bratislavský samosprávny kraj. Okrem kyvadlového spojenia medzi brehmi, by mohol obsluhovať aj vzdialenejšie centrá – napr. od Eurovey cez Nové Lido, Zuckermandel až po nové PKO. Po vzore ostatných európskych miest by prevádzka takejto linky mohla pripadnúť Dopravnému podniku Bratislava. „Ako poslanec Starého Mesta budem kontaktovať kolegov poslancov MČ Petržalka, Hl. mesta Bratislavy a Bratislavskej župy, aby začali uvažovať o obnovení vodnej dopravy na Dunaji a aby v príprave rozpočtu na rok 2019 zvážili vyčlenenie financií na obnovu plavby legendárneho propeleru,“ uviedol Matej Vagač.

Propeler fungoval v Bratislave 110 rokov, od roku 1893 do roku 2003. Spojenie bolo počas prevádzky obsluhované viac ako siedmimi plavidlami, posledné dve si zrejme pamätajú aj dnešné generácie. Bočno-kolesový parníček Devín slúžil v prevádzke najdlhšie, medzi rokmi 1932 a 1968, v nedávnej minulosti doslúžil ako galéria pri pravom brehu Dunaja. Dnes sa jeho trup v dezolátnom stave nachádza vo Vlčom hrdle. „Posledný z propelerov bol ikonický katamarán Kamzík, ktorý doslúžil v roku 2003 a odvtedy je odstavený v Zimnom prístave. Našťastie teda existuje a je v sprevádzkovania schopnom stave,“ uviedol Jakub Ďurinda.

Katamarán Kamzík predstavuje aj lokálnu technickú pamiatku, nakoľko ide o prvé plavidlo kompletne vyprojektované a postavené v závode Lodenica Bratislava – ČSPD, n. p. v roku 1978. Vďaka svojmu zaujímavému a nekonvenčnému dizajnu a 25 rokom prevádzky sa stal jedným zo symbolov Bratislavy,“ dodáva Jiří Mandl, lodný konštruktér, ktorý sa podieľal na jeho projektovaní. V súčasností patrí Kamzík spoločnosti LOD a na prevádzku je potrebná jeho rekonštrukcia.

Pre Bratislavu je obnova verejnej lodnej dopravy aktuálna a naliehavá výzva. Vzhľadom na preplnené cesty môže využitie potenciálu rieky ponúknuť zaujímavú alternatívu. Budova propeleru na staromestskej strane sa môže stať prvou zástavkou lodnej „MHD“. Obnovenie propeleru s plavidlom Kamzík by bolo nielen príjemnou atrakciou pre Bratislavčanov a návštevníkov, ale aj záchranou ikonickej technickej pamiatky.

Bratislava – mesto na Dunaji

 

Kontakt:

Matej Vagač – poslanec za Staré Mesto, 0905 345 291, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Jakub Ďurindapredseda Klubu ochrany technických pamiatok, 0903 115 179, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , http://kotp.sk/

Jiří Mandlbývalý lodný konštruktér, 0908 593 100, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 


 

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (DSC00303_Firemny stitok Kamzik.JPG)DSC00303_Firemny stitok Kamzik.JPG111 Kb
Stiahnuť súbor (duna2010.02.27. 126.jpg)duna2010.02.27. 126.jpg41 Kb
Stiahnuť súbor (Kamzik - znamkaU.jpg)Kamzik - znamkaU.jpg133 Kb
 

TS BAO - Rozsudok najvyššieho súdu- Kollarovo námestie

Najvyšší súd potvrdil nezákonnosť rozhodnutia o výrube stromov na Kollárovom námestí

Bratislava, 28. 4. 2018 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) podali ešte v roku 2014 žalobu na Krajský súd v Bratislave vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu vo veci výrubu stromov na Kollárovom námestí. V roku 2015 Krajský súd zrušil rozhodnutie Okresného úradu vo veci odvolania ako aj rozhodnutie MČ Staré mesto vo veci výrubu stromov. Preto sa „developer“ - účastník Parking house s.r.o. v roku 2016 voči tomuto rozsudku odvolal.


S radosťou oznamujeme, že aj Najvyšší súd 28. 2. 2018 vyniesol rozsudok v ktorom potvrdil rozsudok Krajského súdu ako vecne správne rozhodnutie – teda jednoducho povedané – potvrdil zrušenie povolenia na výrub.

Najvyšší súd svojim rozhodnutím potvrdil logický a normálny stav rešpektovania Ústavy SR, ako aj zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

Najvyšší súd svojim rozhodnutím potvrdil logický a normálny stav rešpektovania Ústavy SR, ako aj zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Z rozsudku vyberáme podstatné časti a zdôvodnenia:

- Každý má právo na priaznivé životné prostredie. Verejný záujem je postavený na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti, je mimoriadny, a preto právny poriadok Slovenskej republiky jej venuje zvýšenú pozornosť, a na základe uvedeného je prípustné výkon niektorých práv jednotlivca obmedziť.

- Povinnosť fyzických aj právnických osôb ochraňovať prírodu a krajinu. Vzhľadom na túto povinnosť, musia prispôsobiť vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia ako aj podriadiť výkon svojich ostatných základných práv, vrátane vlastníckeho práva, slobody podnikania a iných obdobných práv, čo je v súlade s verejným záujmom na zachovaní priaznivého životného prostredia. Podľa čl. 44 ods. 3 ústavy nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

- Povinnosť orgánov štátnej správy a obci pri ochrane prírody a krajiny. Podľa zákona sú tieto orgány povinné zabezpečovať zachovanie prírodnej rovnováhy a rozmanitosti podmienok a foriem života, utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Takáto ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny a len takým spôsobom, aby nebol narušený ich stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu ich ekologickostabilizačných funkcii.

Súd skonštatoval, že udelenie súhlasu na výrub je možné iba za predpokladu, že správny orgán posúdi ekologické a estetické funkcie drevín, ako aj vplyvy na zdravie človeka. V prípade rozhodnutia o výrube na Kollárovom námestí k dostatočnému posúdeniu predmetných funkcii nedošlo. Súdu nie je vôbec zrejmé, prečo dal prvostupňový správny orgán prednosť vlastníckému/užívaciemu právu účastníka pred právom občanov na priaznivé životné prostredie.

Najvyšší súd, ako aj Krajský súd konštatoval, že prvostupňový správny orgán nevykonal dokazovanie čo do rozsahu zásahu do práva na priaznivé životné prostredie, po predpokladanom výrube drevín a dokončení stavby, vo vzťahu ku vhodnosti takéhoto podložia na ďalšiu výsadbu, najvyšší predpokladaný vzrast takto nasadených drevín, ako ani predpokladaný čas, ktorý bude potrebný na nové dreviny, aby plnohodnotne začali plniť funkcie predchádzajúcich vyrúbaných drevín.

V prípade Kollárovho námestia občianski aktivisti a aktivistky v BAO bojujú už od roku 2009 za zachovanie prirodzeného parku. Okrem vyššie uvedeného poukazujú tiež na:

  1. Nerešpektovanie územného plánu a jeho regulatívov

Park na Kollárovom námestí má podľa ÚP mesta kód 1110 - parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy. To znamená, že na takomto území nie je možné stavať nič, čo nesúvisí s touto funkciou. Plánovaná podzemná garáž nielenže zapríčiní výrub 65 stromov a kvalitnej mestskej zelene, ale vyvolá vybudovanie aj ďalších objektov na povrchu v parku, teda vjazdov a výjazdov parkovacieho domu, objektov vzduchotechniky, vetracích šácht, výťahov, schodísk a ďalších technických zariadení potrebných pre funkčnosť garáže ktoré nijako nesúvisia s funkciou parku a zelene. „Náhradný park“ vznikne na streche podzemnej garáže, čím sa nenávratne zničí až 1/3 súčasného parku.

2. Nerešpektovanie zákona o ochrane životného prostredia

Zámer je v rozpore s verejným záujmom, najmä s predmetom zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Nemožno akceptovať právnu situáciu, kedy s vedomím, že na dotknutom území parku (v silne urbanizovanom prostredí) sa v čase rozhodovania nachádzajú niekoľko desaťročí rastúce stromy a kríky, vydalo Hlavné mesto SR Bratislava záväzné stanovisko, v dôsledku ktorého by mala byť táto zeleň zlikvidovaná. Týmto záväzným stanoviskom sa uprednostňuje súkromný záujem investora postaviť garáž, pred verejným záujmom nepoškodzovať a neničiť, ale naopak zachovať verejnú zeleň v meste (v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny aj s cieľom zachovať dnešnú kvalitu životného prostredia v predmetnom území). Vydané záväzné stanovisko hl. mesta popiera základné ústavné právo na priaznivé životné prostredie a zákonnú povinnosť zachovať a chrániť ho. Vybudovaním 297 parkovacích miest sa výrazne zhorší kvalita ovzdušia, retenčná schopnosť územia aj celkové životné prostredie, zvýši sa dopravná záťaž, prašnosť a hluková záťaž územia (už v súčasnosti hluk prekračuje dennú aj nočnú prípustnú hodnotu).

  1. Nerešpektovanie strategických dokumentov mesta

Vedenie Hlavného mesta SR Bratislavy nerešpektuje základné strategické dokumenty. Vybudovaním garáže sa zhorší aj retenčná schopnosť územia ako aj celkové životné prostredie čo je v priamom rozpore so základným strategickým dokumentom mesta, prijatého na MsZ 24. 9. 2014 : Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Jedným zo základných princípov je ochrana prvkov zelenej infraštruktúry, stromov a zelene a vytváranie nových zelených plôch s priepustným povrchom, aby sa zmiernil priemerný nárast teploty v meste a udržovala sa voda v krajine. Taktiež uznesením č. 1020/2010 schválilo mestské zastupiteľstvo v júli 2010 záväzný dokument: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020 (PHSR). Mesto si v ňom stanovilo koncepciu systémového riešenia statickej dopravy ako aj jasný cieľ - znižovať zaťaženie centrálnej oblasti individuálnou automobilovou dopravou. Schválili sa opatrenia zaväzujúce mesto, aby v prvom rade spracovalo územný generel statickej dopravy, následne pripravilo zásady parkovacej politiky, a až na základe týchto zistení a zásad povoľovalo budovanie parkovacích domov, pričom v PHSR sa osobitne hovorí o budovaní parkovacích kapacít na vstupoch do mesta v nadväznosti na verejnú dopravu.

Občianski aktivisti a aktivistky v BAO veľmi oceňujú rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu v záujme zachovania životného prostredia v Bratislave. Vyzývajú kompetentných, aby prehodnotili svoj prístup k ochrane zelene a stromov v meste a svojim konaním nepreferovali finančné záujmy developerov, ale dopriali občanom právo na kvalitné životné prostredie.

Bratislava patrí všetkým občanom, nielen developerom a úradníkom!

 

Prílohy:

1. Rozsudok Najvyššieho súdu 10Sžo/74/2016


Ďalšie informácie: Iniciatíva Bratislava otvorene

Matej Vagač – 0905 345 291

Katarína Šimončičová

Hana Fábry

Soňa Párnická

Ľubica Trubíniová

 

Príloha:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť súbor (Najvyssi sud Bratislava _rozsudok Kollarko.pdf)Najvyssi sud Bratislava _rozsudok Kollarko.pdf5820 Kb
Stiahnuť súbor (P1060615U.jpg)P1060615U.jpg161 Kb
Stiahnuť súbor (P1060620U.jpg)P1060620U.jpg159 Kb
Stiahnuť súbor (P1060631U.jpg)P1060631U.jpg192 Kb
Posledná úprava Pondelok, 30 Apríl 2018 18:04
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.